Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Cymunedau Actif - Cyngor Sir Gâr

YNGHYLCH: RHANNU PROSIECTAU A DARPARU GWYBODAETH. DYDD LLUN 14eg MEHEFIN 2021, 13:00 - 14:00

Dros y misoedd diwethaf, mae'r Tîm Cymunedau Actif wedi cynyddu eu cyfleoedd i Oedolion Actif yn sylweddol a hoffem rannu'r amserlen amrywiol sydd gennym â chi. Yn ogystal â gweithgareddau chwaraeon rydym hefyd yn chwilio am rai i ymuno â'n prosiectau ffordd o fyw, mae'r rhain yn cynnwys grŵp cerdded / rhedeg Iechyd Meddwl, cynddiabetes a rhoi'r gorau i ysmygu. Byddem yn falch iawn pe gallech ymuno â ni i ddysgu sut y gall y tîm Actif gefnogi'ch gwasanaeth a'ch rhanddeiliaid trwy ein hymyrraeth a'n gwaith partneriaeth. Os hoffech chi fod yn bresennol, gallwch chi gymryd ychydig eiliadau i lenwi'r ffurflen archebu. Ar ôl derbyn eich cadarnhad byddwn yn danfon y ddolen i'r sesiwn ar-lein.

https://www.eventbrite.co.uk/e/webinar-cymunedau-actif-actif-communities-webinar-tickets-157953444003

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.