Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Cyng Christopher Peters-Bond - Maer

Picture of

Teitl: Maer
Ward: Ward Mynyddygarreg
Plaid: Annibynnol
Cyfeirad gohebu: 23 Golwg y Twr, Mynydd-y-Garreg, Kidwelly. SA17 4RJ

chris.peters-bond@cydweli.cymru
01554 227631
07967 100607

Penodiadau i bwyllgorau

Cyfarfod Llawn y Cyngor (Cadeirydd)
Pwyllgor Sefydlu (Cadeirydd)

Gwybodaeth ychwanegol

Cynrychiolydd y Cyngor ar gyfer Neuadd Mynyddygarreg

Datganiadau o Ddiddordeb

Llwytho Datganiadau o Ddiddordeb i lawr

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.