Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Cyng Julie Bezant

Picture of

Ward: Ward y Castell
Plaid: Annibynnol
Cyfeirad gohebu: 15 Heol yr Ystrad, Cydweli. SA17 4TN

julie.bezant@gmail.com
07977479766

Penodiadau i bwyllgorau

Polisïau ac Adnoddau (Is-gadeirydd)

Gwybodaeth ychwanegol

Cyfetholwyd 11/07/17

Llywodraethwr Ysgol y Castell

Datganiadau o Ddiddordeb

Llwytho Datganiadau o Ddiddordeb i lawr

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.