Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Cyng June James - Dirprwy Faer

Picture of

Teitl: Dirprwy Faer
Ward: Ward y Castell
Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales
Cyfeirad gohebu: 17 Heol Ddŵr, Cydweli, SA17 5BX

june.james@cydweli.cymru
01554 892834
07585 532490

Penodiadau i bwyllgorau

Cyfarfod Llawn y Cyngor (Is-gadeirydd)
Pwyllgor Sefydlu (Is-gadeirydd)
Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau (Is-gadeirydd)

Gwybodaeth ychwanegol

Etholwyd 05/05/2022

Llywodraethwr Ysgol Mynydd y Garreg
Cynrychiolydd y Cyngor - Un Llais Cymru
Cynrychiolydd y Cyngor - Pwyllgor Llês Cydweli
Cynrychiolydd y Cyngor - Cyngor Ieuenctid

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.