Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Cyngor Tref Cydweli yn talu teyrnged i fywyd a gwasanaeth Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Philip, Dug Caeredin

Dug Caeredin
1921 – 2021

Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Philip

Gyda thristwch mawr mae Ei Mawrhydi Y Frenhines yn datgan marwolaeth ei hannwyl ŵr, Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Philip, Dug Caeredin.

Bu farw Ei Uchelder Brenhinol y bore yma yng Nghastell Windsor.

Daw datganiadau eraill ymhen amser.

Mae'r Teulu Brenhinol yn uno gydag eraill ar draws y byd i alaru am ei golled.

Dydd Gwener, 9 Ebrill 2021

 

Mae Cyngor Tref Cydweli yn talu teyrnged i fywyd a gwasanaeth Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Philip, Dug Caeredin.

Bu farw Ei Uchelder Brenhinol fore Gwener 9fed Ebill yng Nghastell Windsor.

Yn sgil cyfyngiadau COVID-19, mae llyfr cydymdeimlo ar-lein ar gael i'r rhai sydd am dalu teyrnged. Dilynwch y ddolen hon er mwyn danfon neges o gydymdeimlad.

Er mwyn gweld y wefan frenhinol, dilynwch y ddolen hon.

https://www.royal.uk/

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.