Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Diweddaraiad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 12fed Chwefror2021

Diogelu Cymru

• aros gartref
• cyfarfod pobl yr ydych yn byw gydanhw yn unig
• cadw pellter cymdeithasol
• golchwch eich dwylo'n rheolaidd
• gweithiwch o gartref os gallwch

Mae Cymru oll ar lefel rhybudd 4

Penawdau Newyddion

Cyflawni carreg filltir fawr gyntaf y rhaglen frechu

Roedd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn llawn canmoliaeth am ymdrech aruthrol y miloedd o staff a gwirfoddolwyr yn y GIG sydd wedi bod yn rhoi’r brechlynnau, wrth inni gyrraedd carreg filltir gyntaf rhaglen frechu Cymru. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Cymorth ychwanegol o £29 miliwn i fyfyrwyr addysg bellach

Bydd y cyllid yn canolbwyntio ar helpu myfyrwyr AB i gwblhau eu cymwysterau galwedigaethol yr haf hwn. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

£9.8 miliwn o gyllid ychwanegol i gefnogi dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn ystod y coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £9.8 miliwn ychwanegol i gefnogi dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Bydd y cyllid yn dileu rhwystrau i addysg i blant a phobl ifanc oherwydd Covid-19. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

£8.9 miliwn pellach i gefnogi gweithwyr llawrydd y sector creadigol

Cyhoeddodd yr Arglwydd Elis-Thomas, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth y bydd gweithwyr llawrydd yn y sector creadigol yng Nghymru yn cael dyraniad ychwanegol o £8.9 miliwn. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Masnachfraint rheilffyrdd Cymru nawr yn eiddo i’r cyhoedd

Mae Llywodraeth Cymru wedi trosglwyddo masnachfraint Cymru a’r Gororau i ddwylo cyhoeddus er mwyn diogelu gwasanaethau, gwarchod swyddi a gwella seilwaith yng ngoleuni heriau di-dor y coronafeirws. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

“Rydym wedi cyflawni dros Gymru a byddwn yn parhau i wneud hynny” – y Prif Weinidog

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflawni ei haddewidion allweddol i bobl Cymru, a hynny yn ystod un o’r cyfnodau anoddaf i lywodraethu ynddo yn ein hanes modern, meddai'r Prif Weinidog Mark Drakeford heddiw. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Cymeradwyo bil i reoli etholiad y Senedd yn ystod y pandemig COVID

Mae Aelodau o’r Senedd wedi cymeradwyo bil brys i sicrhau y gall etholiad nesaf y Senedd ddigwydd yn ddiogel, er gwaetha’r ffaith bod pandemig y coronafeirws yn parhau. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Ymunwch â ni, a byddwch yn rhan o’r ateb i’r broblem. Cymerwch y brechlyn ac anogwch eraill yn eich cymunedau i wneud hynny hefyd

Neges Vaughan Gething a Jane Hutt i Gymunedau Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Y menywod yng Nghymru sy’n arwain y frwydr yn erbyn Covid

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth, tynnodd y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip Jane Hutt sylw at rai o'r menywod anhygoel sy'n arwain y frwydr yn erbyn Covid yng Nghymru a phwysigrwydd astudio STEM. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Prosiectau arloesol sy'n helpu pobl i addasu eu bywydau oherwydd y coronafeirws

Mae cyfres newydd o apiau yn helpu oedolion ac unigolion bregus sydd ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau i addasu eu bywydau i ymateb i’r heriau sy'n gysylltiedig â’r coronafeirws. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Ymunwch â ni, a byddwch yn rhan o’r ateb i’r broblem. Cymerwch y brechlyn ac anogwch eraill yn eich cymunedau i wneud hynny hefyd

Neges Vaughan Gething a Jane Hutt i Gymunedau Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

 

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.