Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Dyddiadau Dechrau'r Cwrs Newydd ar gyfer Hyfforddiant Am Ddim i Fenywod mewn Cyflogaeth, gyda'r Prosiect Limitless, Elusen Threshold DAS

Rydym yn cynnig cyrsiau Dysgu Dan Arweiniad sy'n rhad ac am ddim i fenywod mewn cyflogaeth sy'n gweithio neu'n byw yn Sir Gaerfyrddin, Caerffili, Sir Benfro neu Flaenau Gwent (unrhyw un hunangyflogedig, ar gontract dim oriau neu mewn cyflogaeth ran/llawn amser neu ar ffyrlo). Rydym yn gweithio'n uniongyrchol gyda'r unigolyn ar y cwrs o'u dewis.

Mae'r cyrsiau a chymwysterau sy'n achrededig drwy Agored CYMRU y gallwn eu cynnig yn cynnwys:

Iechyd Meddwl a Straen - Agored Cymru Lefel 2 – Dyddiad Dechrau wythnos yn dechrau 14eg Medi 2020
Diogelu - Agored Cymru Lefel 2 – Dyddiad Dechrau wythnos yn dechrau 28ain Medi 2020
Cwrs Blasu Ymwybyddiaeth o Drais Domestig - Agored Cymru Lefel 1 – Dyddiad Dechrau wythnos yn dechrau 14eg Medi 2020

Ymwybyddiaeth Amgylcheddol - Agored Cymru Lefel 2 – Rhaglen Dreigl Cychwyn Unrhyw Amser
Gwasanaeth Cwsmeriaid - Agored Cymru Lefel 2 – Rhaglen Dreigl Cychwyn Unrhyw Amser
Gwirfoddoli a Chymuned ac Ymgysylltu - Agored Cymru Lefel 2 – Rhaglen Dreigl Cychwyn Unrhyw Amser

Darperir deunyddiau hyfforddi wrth gofrestru. Darperir cymorth 1 i 1 (er nad yw'n orfodol) drwy ein rhaglen Dysgu Dan Arweiniad. Mae pob cwrs yn ymrwymiad o tua 10/15 awr, wedi'i wasgaru dros 4 wythnos. Darperir tiwtoriaid ar y tro i gyd-fynd â nhw, gyda'r nos, neu ar benwythnosau, gan ddefnyddio 'Zoom', Whats App, ffôn ac e-bost. Mae'r cyrsiau'n hwyl ac yn llawn gwybodaeth ac yn rhad ac am ddim i fenywod mewn cyflogaeth sy'n gweithio neu'n byw yn Sir Gaerfyrddin, Caerffili, Sir Benfro neu Flaenau Gwent.
Edrychwch ar ein tudalen we i gael rhagor o fanylion am ein helusen: www.Threshold-Das.org.uk

Os oes gennych ddiddordeb mewn cofrestru ar gyfer hyfforddiant RHAD AC AM DDIM, cysylltwch â mi i gael rhagor o wybodaeth.

Debbie Williams
Swyddog Ymgysylltu Limitless
Adeilad AMBER
12 – 14 Heol Ioan, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 1UH
Symudol | 07496 267361
Swyddfa | 01554 700650
E-bost | dwilliams@threshold-das.org.uk

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen am ddysgu dan arweiniad (PDF Saesneg)

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen taflen ar y cwrs Iechyd Meddwl, Lles a Straen (PDF Saesneg)

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.