Kidwelly Town Council Logo
Menu
pagetitle

Image: By Jaggery, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46740219

Eglwys y Santes Fair a'r hen Briordy

Mae Eglwys y Santes Fair yn Adeilad Rhestredig Gradd I rhyw hanner can medr i'r de o aber y Gwendraeth Fach. Rhestrwyd yr eglwys yn Rhagfyr 1963 (Rhif cyfeirnod Cadw: 11878). Sefydlwyd tua 1114, llosgwyd yr eglwys yn 1223 ac mae mwyafrif o'r adeilad presennol yn dyddio o tua 1320 pan oedd yn briordy Benedictaidd.

Fe'i rhestrwyd fel yr eglwys blwyf fwyaf yn ne orllewin Cymru, yn neilltuol am ei feindwr broch a manylion cywrain Gothig addurnol o'r 14eg Ganrif.

 

Ceir rhagor o wybodaeth drwy ddilyn y ddolen hon (Coflein)

Ffôn: 01554 891311
Symudol: 07484 251964
E-bost: deeandtrevor@btinternet.com
Gwefan: https://www.stmaryskidwelly.org.uk/

Cyfeiriad / Lleoliad:
Lady St, Kidwelly SA17 4UD

Noder:
Tra gwneir pob ymgais i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a geir ar y dudalen hon, nid yw Cyngor Tref Cydweli yn cymryd cyfrifoldeb ar gyfer cyflawnder, cywirdeb neu fudd y wybodaeth a geir yma.

Ydych chi wedi sylwi ar gamgymeriad?
Rhowch wybod i ni:

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.