Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Elusennau cenedlaethol yn lansio arolwg i bobl hŷn sy’n gofalu am anwyliaid

Lansiodd Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr (26 Tachwedd), arolwg Cymru gyfan fel rhan o’u prosiect partneriaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Bydd yr arolwg yn helpu i ddarparu gwell dealltwriaeth o anghenion pobl 50 oed neu hŷn sy’n darparu cymorth di-dâl i deulu neu ffrindiau ond nad ydynt yn manteisio ar unrhyw wasanaethau, gwybodaeth neu gyngor.

Os ydych yn gofalu am aelod o’r teulu, cymydog neu ffrind ac nid ydych yn manteisio ar unrhyw gymorth i’ch helpu yn y rôl hon, hoffem eich gwahodd i gwblhau ein harolwg ar-lein drwy ddilyn y ddolen hon:

https://www.ageuk.org.uk/cymru/our-work/carers/carers-survey/

neu cysylltwch â ni am fersiwn bapur y gallwch ei hanfon yn ôl atom am ddim.

Neu os byddai’n well gennych siarad â ni am eich profiadau, gallwn hefyd ddarparu gwybodaeth a gwybodaeth am atgyfeirio i’ch cefnogi fel rhan o’r sgwrs hon.

Cysylltwch â Luke Conlon, Swyddog Prosiect Gofalwyr, e-bostiwch luke.conlon@agecymru.org.uk neu ffoniwch 07989 152529

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.