Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Enillwyr Cystadleuaeth Calan Gaeaf

Llongyfarchiadau i'r rheiny ohonoch wnaeth geisio ar gyfer y gystadleuaeth. Enwir yr enillwyr fel a ganlyn:

Gwisg Orau
1af Lyndsey Clarke a'r teulu
2il Megan Wood a'r teulu
3ydd Saffron Rees a'r teulu

Addurniad Gorau
1af Glynis Young
2il Helga Jensen-Forde
3ydd L Busst

Hoffwn ddiolch i bawb a gymrodd rhan.
Bydd y rheiny na enwyd fel enillwyr yn derbyn anrheg fechan oddi wrth y Maer am gymryd rhan.

Llongyfarchiadau i chi oll.

Cyng. Dena Lloyd-Waterford, Maer Cyngor Tref Cydweli

Halloween Competition 2020Halloween Competition 2020

Halloween Competition 2020

Halloween Competition 2020

Halloween Competition 2020

Halloween Competition 2020

Halloween Competition 2020

Halloween Competition 2020

Halloween Competition 2020

Halloween Competition 2020

Halloween Competition 2020

Halloween Competition 2020

Halloween Competition 2020

Halloween Competition 2020

Halloween Competition 2020

Halloween Competition 2020

Halloween Competition 2020

Halloween Competition 2020

 

Halloween Competition 2020

Halloween Competition 2020

Halloween Competition 2020

Halloween Competition 2020

Halloween Competition 2020

Halloween Competition 2020

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.