Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Grant adfer gwirfoddoli Llywodraeth Cymru

Neges oddi wrth Adran Cymunedol Llyodraeth Cymru:

Mae'r Grant Adfer ar gyfer Gwirfoddoli bellach yn fyw. Mae manylion y broses grant a'r ffurflenni cais i'w gweld yma:
https://llyw.cymru/gwneud-cais-am-grant-adfer-gwirfoddoli-yn-sgil-y-coronafeirws

Dilynwch y ddolen hon er mwyn gweld ffurflen cwestiynau cyffredin ynghylch y grant

Mae'r egwyddorion allweddol a rannwyd gyda chi ar y cychwyn yn aros yr un fath, megis gweithio mewn partneriaeth, ac mae'r pedwar galluogwr gwirfoddoli cynaliadwy yn parhau i fod yn ganolog i'r grant. Mae angen i'r cyllid gael ei wario erbyn 31 Mawrth 2021.

Mae angen anfon eich ffurflenni wedi'u llenwi ar gyfer y cais llawn atom i thirdsectorqueries@llyw.cymru erbyn 18 Rhagfyr.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y grant, cysyllter gyda thirdsectorqueries@llyw.cymru

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.