Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Grantiau ar gyfer Gofalwyr Di-dâl

Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod Grant Gofalwyr ar gael i ofalwyr di-dâl o bob oed yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, a Sir Benfro.

Mae grantiau ar gael ar gyfer talebau bwyd gwerth £ 100, nwyddau gwynion / eitemau hanfodol (hyd at £300 o werth), cefnogaeth iechyd a lles ac atgyweiriadau hanfodol i'r cartref.

• Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru / Sir Gaerfyrddin
Ffôn: 0300 0200 002 / 01267 220046
E-bost: info@ctcww.org.uk

• Ceredigion Credu
Ffôn: 03330 143377
E-bost: ceredigion@credu.cymru

• Croesffordd Sir Benfro / Hafal
Ffôn 01437 611002
E-bost: PCISS@hafal.org

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.