Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Gwasanaeth Gwaed Cymru - Clinig Rhoi Gwaed, Cydweli 26/11/2021

Dyddiad: Tachwedd 26ain 2021

Poster Gwasanaeth Gwaed Cymru - llun person yn rhoi gwaed gyda'r slogan dwyieithog - "Gallwch helpu i achub bywydau"

Gyda'r gaeaf yn prysur agosáu ni fu'r angen am waed erioed yn bwysicach
Rhowch rodd a allai achub bywyd, gwnewch gynlluniau i roi gwaed yn Neuadd Canolfan Tywysoges Gwenllian, Cydweli, Tachwedd 26
I drefnu apwyntiad, ewch i https://wbs.wales/KidwellyTC

<< Yn ôl at y rhestr digwyddiadau

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.