Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Hafan Ddiogel

Dilynwch y ddolen yma er mwyn gweld y poster.

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Mae pob un o'n gorsafoedd tân yn Hafan Ddiogel. Gall unrhyw aelod o'r cyhoedd gan gynnwys plant a phobl ifanc fynd i orsaf dân os ydyn nhw'n teimlo'n anniogel mewn unrhyw sefyllfa.

Os yw'r criwiau allan a bod angen help arnoch ar unwaith, ffoniwch 999.

Rydym bob amser yn agored ac rydym bob amser yma i chi.

www.tancgc.gov.uk

 

 

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.