Kidwelly Town Council Logo
Menu

Hwb Codi Sbwriel

Mae Cyngor Tref Cydweli yn Hwb Codi Sbwriel sy'n golygu bod modd galw yma i fenthyg offer er mwyn casglu sbwriel yn yr ardal.

Mae'r offer sydd ar gael yn cynnwys codwyr sbwriel, cylchynau, festiau llachar a bagiau bin. Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys yr holl ganllawiau iechyd a diogelwch angenrheidiol. Cyn benthyg unrhyw offer, mae’n rhaid i chi gwblhau Cytundeb Benthyg Offer Codi Sbwriel ac Asesiad Risg. Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen y ddogfen canllaw pellach yma.

Os oes gennych ddiddordeb mewn casglu sbwriel danfonwch neges atom i drefnu amser i fenthyg yr offer: towncouncil@kidwelly.gov.uk

Am ragor o wybodaeth ynghylch Hybiau Codi Sbwriel, dilynwch y ddolen yma.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.