Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Hysbysiad: Gwaith cynnal llwybrau'r gamlas yng Nghydweli

Mi fydd rhannau o'r llwybrau ar hyd camlas Cydweli ar gau rhwng dydd Llun Rhagfyr 6ed a dydd Gwener Rhagfyr 10fed yn sgil gwaith cynnal a chadw.  Mi fydd y gwaith yn cael ei gynnal rhwng pont garreg Pant y Cocs at gyfeiriad fferm Caernewydd.    

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.