Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Hysbysiad o flaen llaw - Rhybudd Y Weinyddiaeth Amddiffyn, Pentywyn o gadw rhagor o sŵn na'r arfer

Hoffai'r Weinyddiaeth Amddiffyn, Pentywyn eich rhybuddio o'r posibilrwydd o gynnydd mewn lefelau sŵn yn ystod gweithgareddau sy'n cymryd lle rhwng Mai 12fed a Mehefin 4ydd 2021, sef pedwar ffrwydrad swnllyd yn safle'r Weinyddiaeth Amddiffyn ym Mhentywyn. Noder y gallai'r rhain ddigwydd mor hwyr â 6.00 y nos.

 Am ragor y wybodaeth gweler yr hysbysiad yn Saesneg drwy ddilyn y ddolen hon.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.