Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Maer Tref Cydweli

Ychydig a wyddwn nôl fis Chwefror eleni pan gefais fy ethol yn Faer, y byddai fy mywyd a'ch bywyd chi yn newid cymaint mewn peth amser.
Roedd tyngu llw trwy "Zoom" yn brofiad ynddo'i hun.
Yr oedd yn gymaint o sioc i bob un ohonom pan ledaenodd y pandemig ofnadwy hwn o Covid-19 ledled y byd. Effeithiwyd ar bob un ohonom, rhai'n fwy nag eraill. Ond unodd ein cymuned i helpu eraill lle gallem.
Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi mynd y tu hwnt i helpu yn ein cymuned.
Yr wyf wedi mynychu digwyddiad bach gyda'm consort Mr Jonathan Hawkins, mae'r ddau ohonom yn edrych ymlaen at eich gweld i gyd eto'n fuan iawn fel y mae fy Nirprwy, y Cynghorydd Andrew Jenkins.
Anrhydedd a braint yw gwasanaethu fel Maer y dref hynafol hanesyddol hon.
Fodd bynnag, rhaid inni gydnabod bod y pandemig hwn yn dal gyda ni.
Cadwch yn ddiogel ac yn iach, ac fel y dywedodd Ei Mawrhydi'r Frenhines "Byddwn yn cyfarfod eto"
Cofion cynnes i chi oll,
Dena Lloyd Waterford
Maer Cyngor Tref Cydweli

 

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.