Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru

Mae Ymgynghoriad Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru yn cael ei gynnal ar hyn o bryd a bydd yn dod i ben 8 Mehefin 2021. Mae rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad ar gael yma: Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru | LLYW.CYMRU

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi trefnu cyfarfod anffurfiol er mwyn i randdeiliaid gael cyflwyniad ar gefndir yr ymgynghoriad, yn ogystal â chyfle i holi unrhyw gwestiynau sydd gennych am y broses. Bydd y sesiwn hon yn rhoi cyfle i Trafnidiaeth Cymru eich helpu mewn unrhyw ffordd y gallwn ni cyn i’r ymgynghoriad ddod i ben.

Bydd y sesiwn yn digwydd dydd Iau, 3 Mehefin 2021 am 11am. A fyddech cystal ag anfon eich ateb at arron.bevan-john@tfw.wales i gael gwahoddiad Microsoft Teams.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â’r Tîm Ymgysylltu â’r Gymuned a Rhanddeiliaid drwy anfon e-bost at engagement@tfw.wales

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.