Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Newidiadau i wasanaeth biniau/ailgylchu

Y nifer fwyaf o fagiau du y gall trigolion roi mas i’w gasglu yw 3 bob pythefnos.

Nid oes cyfyngder ar sawl fag glas gallwch roi mas i’w casglu.

Cesglir gwastraff bwyd yn wythnosol.

Gall teuluoedd mawr o chwech neu fwy, teuluoedd sydd â phlant mewn cewynnau neu gartrefi sydd gyda gwastraff lludw oherwydd lleoedd tân roi cais am fagiau ychwanegol os oes eu hangen.

Os oes angen bin brown neu fin gwyrdd newydd ar drigolion gallant alw mewn i’r Hwb lleol neu swyddfeydd y cyngor yn Llandeilo, a fydd yn gyflymach; neu gallant wneud cais ar-lein.

I helpu trigolion ailgylchu eu gwastraff bwyd, bydd y Cyngor Sir yn danfon tri rholyn o fagiau bin ar gyfer y bin bwyd brown ynghyd â thri rholyn o’r bagiau glas.

Bydd y Cyngor yn dosbarthu’r bagiau o fis Hydref nes ddiwedd mis Mawrth a gall trigolion edrych ar wefan y cyngor er mwyn gweld pryd bydd y bagiau yn cael eu dosbarthu atynt drwy nodi eu cod post.

Bydd newidiadau hefyd i ganolfannau ailgylchu’r cyngor o Hydref 7fed.  Gofynnir trigolion wahanu unrhyw nwyddau a gellir eu hailgylchu o’r sbwriel na ellir ei ailgylchu cyn iddynt gyrraedd.  Agorir pob bag du yn y canolfannau ac os fyddant yn cynnwys unrhyw eitemau a ellir eu hailgylchu bydd angen iddynt gael eu didoli yno.

Ailgylchu

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.