Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Newyddion Coronafeirws COVID-19 15/01/2021 Llywodraeth Cymru

Penawdau Newyddion

Llywodraeth Cymru i gryfhau’r ddeddfwriaeth i sicrhau bod gweithleoedd a siopau’n fwy diogel

Bydd rhaid i fusnesau yng Nghymru gynnal asesiad risg penodol y coronafeirws o dan ddeddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Cyhoeddi cynllun brechu Covid newydd

Bydd yr holl oedolion cymwys yn cael cynnig brechlyn Covid erbyn y hydref, o dan gynlluniau uchelgeisiol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Y gweithlu iechyd yn ‘dod ynghyd’ i frechu Cymru’n ddiogel wrth i gynllun peilot ddechrau mewn fferyllfeydd

Mae gweithlu gofal iechyd Cymru yn ‘dod ynghyd’ i sicrhau bod rhaglen frechu COVID-19 Cymru yn cael ei chyflwyno mor gyflym ag sy’n ddiogel, meddai’r Gweinidog Iechyd. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Pob cartref i gael gwybodaeth am y brechlyn

Bydd pob cartref yng Nghymru yn derbyn llythyr cyn hir ynglŷn â chynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer brechu rhag COVID-19. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Grant £180 miliwn ar gyfer y sector lletygarwch, hamdden a thwristiaeth yn agor yr wythnos hon

Bydd pecyn Cronfa Cadernid Economaidd diweddaraf Llywodraeth Cymru gwerth £180 miliwn i gwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan gyfyngiadau coronafeirws ar agor ar gyfer ceisiadau o 12 ddydd Mercher 13 Ionawr. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Profion Coronafeirws gorfodol newydd ar gyfer teithwyr i Gymru

Mae’r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, wedi cadarnhau y bydd yn ofynnol i deithwyr sy'n cyrraedd Cymru o bob cyrchfan ryngwladol gyflwyno canlyniad negyddol i brawf COVID-19 cyn gadael er mwyn helpu i ddiogelu rhag y mathau newydd o coronafeirws sy'n cylchredeg yn rhyngwladol. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Aros Gartref i Achub Bywydau – diolch i wirfoddolwyr cymunedol

Diolchodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt, i’r llu o wirfoddolwyr cymunedol ledled Cymru sy’n gweithio’n galed i ofalu amdanoch chi a’ch anwyliaid a’ch cadw’n saff yn y cyfnod anodd iawn hwn. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

£4.9 miliwn i wella gwasanaethau cyhoeddus digidol i bobl Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £4.9 miliwn i wella gwasanaethau cyhoeddus digidol yng Nghymru fel eu bod yn haws i bobl eu defnyddio. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Cronfa Cadernid Economaidd yn hanfodol er mwyn diogelu mwy na 60 o swyddi mewn cwmni yn Wrecsam

Mae Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) Llywodraeth Cymru wedi helpu i ddiogelu 63 o swyddi yng nghwmni gweithgynhyrchu Isringhausen GB Limited yn Wrecsam. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Datganiad Ysgrifenedig: Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.