Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Newyddion Coronafeirws COVID-19 23/04/2021 Llywodraeth Cymru

Penawdau Newyddion

Llacio rhagor o’r cyfyngiadau coronafeirws yn gynt

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i’r cyfyngiadau coronafeirws. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Lletygarwch awyr agored yn cael caniatâd i ailagor a’r rheolau ar gymysgu yn yr awyr agored yn cael eu llacio yng Nghymru

Wrth i’r achosion o heintiadau COVID-19 newydd barhau i ostwng, mae Mark Drakeford, y Prif Weinidog, wedi cadarnhau bydd chwe unigolyn yn gallu cyfarfod yn yr awyr agored yng Nghymru o ddydd Sadwrn 24 Ebrill a bydd lletygarwch awyr agored yn cael ailagor o ddydd Llun 26 Ebrill. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Pobl yng Nghymru sy’n methu gweithio gartref yn cael eu hannog i ddefnyddio hunan-brofion llif unffordd

Mae’r rheini sy’n methu gweithio gartref yn cael eu hannog i gael pecynnau hunan-brofi dyfeisiau llif unffordd wrth iddynt gael eu cyflwyno ar draws Cymru. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.


Canllawiau

Ysgolion: canllawiau coronafeirws. 

Newidiadau i ddysgu ac addysgu mewn ysgolion.  Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Canllawiau gweithredol i ysgolion a Lleoliadau. 

Sut mae ysgolion a darparwyr eraill yn gallu gwneud eu safleoedd yn ddiogel i staff a dysgwyr. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Rheolau ffiniau ar gyfer pobl sy’n teithio i ac o Gymru: coronafeirws (COVID-19)

Esbonio beth sydd angen i chi wneud os ydych yn teithio i neu o Gymru. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Canllawiau hawdd eu deall ynghylch byw â chymorth: coronafeirws

Sut gall pobl sy’n byw â chymorth weld eu teulu a’u ffrindiau a chadw’n saff gyda’u gweithwyr cymorth a gofal. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Manwerthwyr: canllawiau coronafeirws

Sut i weithio'n ddiogel yn ystod pandemig COVID-19 os ydych yn gweithio neu'n cyflogi pobl mewn amgylchedd manwerthu. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Profi ar gyfer coronafeirws asymptomatig mewn ysgolion, addysg bellach a lleoliadau gofal plant

Canllawiau ar brofion asymptomatig coronafeirws mewn ysgolion a cholegau. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Canllawiau arholiadau ac asesu: 2020 i 2021

Gwybodaeth am arholiadau ac asesiadau, gan gynnwys Safon Uwch, yn ystod pandemig y coronafeirws. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Cael brechlyn COVID-19 os ydych yn credu eich bod wedi colli allan

Beth i'w wneud os ydych i fod i gael eich brechlyn COVID-19 a heb gael neb yn cysylltu â chi. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.