Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Polisi Cam-drin Domestig Newydd ar gyfer Staff Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru wedi lansio polisi newydd a fydd yn caniatáu i staff sy’n dioddef trais yn y cartref i gyrchu grant neu fenthyciad i ‘leddfu rhwystrau ariannol’ a allai eu hatal rhag gadael yr un sy’n cyflawni trais.

Fe’i lansiwyd ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Dileu Trais yn erbyn Menywod (Dilynwch y ddolen hon i weld gwefan y Cenhedloedd Unedig). Bydd gan unrhyw aelodau o staff sy’n dioddef cam-drin domestig fynediad at grant neu fenthyciad i ‘leddfu rhwystrau ariannol’ rhag gadael troseddwyr. Gellir dod o hyd i fanylion y polisi trwy ddilyn y ddolen hon.

Ym mis Mawrth 2019, daeth Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yng Nghymru, y cyflogwr cyntaf yng Nghymru i gynnig absenoldeb cam-drin domestig â thâl i weithwyr. O ganlyniad, gall staff gymryd hyd at bum diwrnod taledig y flwyddyn ar gyfer argyfyngau domestig brys neu argyfyngau, neu 10 os oes angen i'r gweithiwr adael cartref neu gael mynediad i loches, ac ers hynny mae'r polisi wedi'i fabwysiadu gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot a Llywodraeth Cymru, gyda mwy o gyrff cyhoeddus yn edrych yn debygol o ddilyn.

Dilynwch y ddolen hon i weld y datganiad i'r wasg.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.