Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Recriwtio Staff Gorsafoedd Pleidleisio ar gyfer Etholiadau

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn chwilio am aelodau o'r cyhoedd sydd â diddordeb gweithio fel Swyddog Llywyddol a Chlerc Pleidleisio pan fydd etholiadau yn y dyfodol.

Mae hi'n swydd sy'n gweddu'r rheiny sydd wedi ymddeol neu sydd â diddordeb cymryd rhan yn y broses etholiadol.

Mae hi'n ofyniad ar gyfer y ddwy swydd bod y staff dros 18 mlwydd oed ac nad ydynt yn ymgyrchu ar ran plaid wleidyddol.

Bydd yr etholiadau nesaf sydd wedi cael eu trefnu ar ddydd Iau 7 Mai - Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, er hynny efallai y bydd Etholiadau Seneddol annisgwyl neu isetholiadau y bydd angen gweinyddu.

Os oes diddordeb gennych cysylltwch â Amanda Bebb, Rheolwr y Gwasanaethau Etholiadol, Bloc 4, Swyddfa Etholiadau, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin, SA31 1HQ.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.