Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Gwerthiant Tir yn Wenallt drwy dender

Lleoliad: Rhwng Lôn yr Hen Efail a Heol Caerfyrddin

Cyfeirnod: Wenallt

Lleoliad: Maint y darn o dir yw tua 300 metr sgwâr a amlinellir yn goch ar y map amgaeedig. Dilynwch y ddolen yma er mwyn gweld y map.  Mae’r darn o dir rhwng Lôn yr Hen Efail a Heol Caerfyrddin ar yr A484.

Pris: Cynigion o gwmpas £500.

Manylion gwerthu: Mae gwahoddiad i bersonau sydd â diddordeb i gyflwyno tendr seliedig wedi’i farcio â 'Gwerthiant tir rhwng Lôn yr Hen Efail a Heol Caerfyrddin' a’i ddychwelyd at: Clerc y Dref, Cyngor Tref Cydweli, Canolfan Tywysoges Gwenllian, Hillfield Villas, Cydweli SA17 4UL


Telerau gwerthu: Bydd y prynwr yn gyfrifol am yr holl gostau cyfreithiol ynghlwm â’r trafodion busnes, gyda’r gwerthiant yn destun i gymal adfachu i unrhyw ddatblygiad yn y dyfodol.

Pwrpas y manylion hyn yw rhoi disgrifiad teg o'r eiddo, ond fe’u nodir fel canllawiau yn unig. Ni ellir gwarantu eu cywirdeb a dylech fodloni eich hun gydag arolygiad neu fel arall ynghylch eu cywirdeb.

Nid yw'r Cyngor yn gorfod derbyn y cynnig uchaf neu unrhyw gynnig a chedwir yr hawl i gynnal trafodaethau ag unrhyw bartïon.


Rhagor o wybodaeth: manylion ar gael o Swyddfeydd y Cyngor.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.