Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Swydd Wag gydag Anabledd Cymru - Swyddog Cyfranogiad Dinesig

Sefydliad cenedlaethol i bobl anabl yw AC a gyda gofynion y swydd maent yn recriwtio person anabl yn benodol i gynrychioli fel Swyddog Cyfranogiad Dinesig.  Mae AC angen y person i ddechrau mor fuan â phosib.

Disgrifiad Swydd: I ddatblygu a dosbarthu’r cynllun peilot cymorth ariannol (Cronfa Mynediad Etholedig i’r Swydd) i ddarparu cymorth ac addasiadau sy’n berthnasol yw nam i ymgeiswyr anabl yn ystod yr etholiadau Seneddol Cymru 2021, a’r dewisiadau ac etholiadau i’r Llywodraeth Leol Cymru 2022 i hybu cydraddoldeb a chynhwysiant pobl anabl mewn cyfranogiadau gwleidyddol, gan gynnwys cynnig am swyddi.

Oriau:                         28 awr yr wythnos

Cyflog:                       £27,741 (NJC23) £22,192 pro rata

Sector:                       Trydydd Sector

Math o Contract:      Contract cyfnod penodol tan 30ain Mehefin 2022

 Diddordeb? Cysylltwch â ni am becyn cais yn fformat o’ch dewis chi ar 029 2088 7325 (defnyddiwch cyhoeddwr ar gyfer text phone), ffacs 029 2088 8702, E-bost info@disabilitywales.org, lawrlwythwch y pecyn o’n gwefan  www.disabilitywales.org

Dyddiadau Cau:                             11eg Rhagfyr 2020

Penderfyniad Rhestr Fer:            15fed Rhagfyr 2020

Dyddiad Cyfweliad:                       22ain Rhagfyr 2020

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.