Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Tir Coed yn cynnig diwrnodau ar gyfer gwirfoddolwyr

Gan ragweld tarfu pellach yn gysylltiedig â Covid, bydd Tir Coed yn parhau i gynnig diwrnodau gwirfoddoli coetir yn y flwyddyn newydd (yn lle ein cyrsiau coetir arferol yr ydym yn gobeithio dychwelyd i gynnal yn yr Haf).

Mae modd archebu lle ar gyfer y bloc cyntaf o ddiwrnodau gwirfoddoli: dydd Iau o Ionawr 14 tan hanner tymor Chwefror (gweler y poster drwy ddilyn y ddolen hon).

Bydd sesiynau'n rhedeg rhwng 10am a 4pm ym Mharc Coetir Mynydd Mawr yn y Tymbl.

Dilynwch y ddolen hon i weld Cyflwyniad Prosiect LEAF Sir Gaerfyrddin (Saesneg yn unig). Mae hyn yn rhoi trosolwg i chi o'r hyn rydyn ni'n ei gynnig o dan amgylchiadau arferol.

Os ydych chi'n gweithio gydag unrhyw bobl ifanc sydd â diddordeb mewn gweithio yn yr awyr agored, dysgu sgiliau newydd, cysylltu â natur ac eisiau darganfod rhagor am weithio'n gynaliadwy yna cysylltwch gyda Tir Coed.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.