Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

pagetitle

Undeb Mamau Eglwys y Santes Fair

Rydym yn cwrdd ar ail ddydd Mercher y mis yn Ystafelloedd y Plwyf (2 yr hwyr a 7 yr hwyr). Ein nod a'n pwrpas yw dangos y ffydd Gristnogol ar waith drwy drawsnewidiad cymunedau ledled y byd, trwy feithrin teulu yn ei ffurf niferus. Drwy hefyd gefnogi a hyrwyddo priodas, cynnal cymrodoriaeth fyd-eang, unedig mewn gweddi, addoliad a gwasanaeth.

Ffôn: 01554 834928

Noder:
Tra gwneir pob ymgais i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a geir ar y dudalen hon, nid yw Cyngor Tref Cydweli yn cymryd cyfrifoldeb ar gyfer cyflawnder, cywirdeb neu fudd y wybodaeth a geir yma.

Ydych chi wedi sylwi ar gamgymeriad?
Rhowch wybod i ni:

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.