Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Ymateb Gweithredu Cymunedol - Eden Project

Cymorth i Gymdogion Fod Yn Barod i Ymateb

Dilynwch y ddolen hon er mwyn gweld poster

Gall ein set o adnoddau a grëwyd ar y cyd ail-danio cysylltiad ar lefel stryd, caredigrwydd, cefnogaeth a dwyochredd. Rhannwch nhw gyda'ch cydweithwyr a'ch cymunedau i helpu cymdogion i baratoi i ymateb i'r heriau sydd o'n blaenau gyda'n gilydd.


Mae gennym hefyd lawer o wybodaeth, syniadau ac adnoddau yn benodol ar bob un o'r pynciau; dilynwch y dolenni perthnasol isod:

- Byddwch yn Garedig - yn cynnwys syniadau bach i ledaenu llawenydd, awgrymiadau ar weithio gartref (Saesneg yn unig), awgrymiadau ar gysylltu â natur (Saesneg yn unig), ble i ddod o hyd i straeon hapus (Saesneg yn unig) a'r pum ffordd i wella'ch lles yn ystod y pandemig (Saesneg yn unig).
- Cysylltu - yn cynnwys syniadau i gysylltu'n ddigidol (Saesneg yn unig) ac yn greadigol (Saesneg yn unig), templed cerdyn post caredigrwydd dwyieithog i bicio i mewn i flychau llythyrau cymdogion, templed coeden ffôn (Saesneg yn unig) a dolenni ar gyfer grwpiau cymorth lleol.
- Cefnogi - cyfeiriadau at wefannau gwirfoddoli a sut i gadw'n ddiogel ar-lein (Saesneg yn unig)
- Rhannu - yn cynnwys cyngor ar rannu gwybodaeth gywir a chyfoes

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.