Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Ymgynghoriad Cyngor Sir Gaerfyrddin ar Ysgol Mynyddyagrreg ac Ysgol Gwenllian

Annwyl Ymgynghorai,

 

Gweler yn amgaeedig wybodaeth bwysig er gwybodaeth i chi o ran y broses ymgynghori ar gyfer y cynnig i adolygu darpariaeth addysg gynradd yn ardaloedd Mynyddygarreg a Gwenllian.

 

Ceir manylion am sut i gael mynediad i'r ddogfen ymgynghori ar gyfer y cynnig a sut i gyflwyno sylwadau ar y cynnig yn y tabl isod.

 

Gwybodaeth bwysig: Y Broses Ymgynghori

Cynnig i Adolygu Darpariaeth Addysg Gynradd yn

Ardaloedd Mynyddygarreg a Gwenllian

Dolen i'r Ddogfen Ymgynghori 

www.sirgar.llyw.cymru/ymgynghori

Dechrau'r Cyfnod Ymgynghori

11 Ionawr 2021

Diwedd y Cyfnod Ymgynghori

21 Chwefror 2021

Dyddiad cau ar gyfer sylwadau

12pm ar 21 Chwefror 2021

Dolen i gyflwyno sylwadau ar-lein

Arolwg Snap

Cyfeiriad ar gyfer cyflwyno sylwadau ysgrifenedig

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant

Adeilad 2

Parc Dewi Sant

Heol Ffynnon Job

Caerfyrddin

SA31 3HB

 

Cyfeiriad E-bost ar gyfer cyflwyno sylwadau ar e-bost

aaprma@sirgar.gov.uk

 

Cysylltwch â Rhianydd Evans / Martin Jones drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt a ddarperir os oes gennych unrhyw ymholiadau.

 

Rhianydd Evans

Swyddog Prosiect Datblygu Ysgolion | School Development Project Officer

Adran Addysg a Phlant | Department for Education & Children

 

Rhif Ffôn | Tel: 01267 246426

E-bost | Email:RJonesEvans@sirgar.gov.uk /

RJonesEvans@carmarthenshire.gov.uk

 

Martin Jones

Swyddog Prosiect Datblygu Ysgolion | School Development Project Officer

Adran Addysg a Phlant | Department for Education & Children

 

Rhif Ffôn | Tel: 01267 246475

E-bost | Email: MartinJones@sirgar.gov.uk /

MartinJones@carmarthenshire.gov.uk

 

 

Yn gywir,

 

Gareth Morgans

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant

 

 

 

 

 

 

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.