Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Ynni Sir Gâr - Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan

Oes gyda chi ddiddordeb mewn pwyntiau gwefru cerbydau trydan (EV charge points)? Mae Ynni Sir Gâr yn chwilio am sefydliadau i gynnal pwyntiau gwefru cerbydau trydan. Mi fydd Ynni Sir Gâr yn gallu delio â’r costau darparu a gosod, a holl gostau rhedeg y pwynt, ar wahân i’r cyflenwad o drydan. Mi fydd y rheiny sydd yn dewis cael pwynt gwefru yn buddio drwy gael mwy o fasnach gan ddefnyddwyr cerbydau trydan sydd yn edrych i ddefnyddio cyfleusterau lleol wrth iddynt wefru. Yn ddelfrydol bydd y rheini fydd yn cynnal pwynt gwefru yn anelu tuag at gynyddu eu niferoedd o ymwelwyr, ac wedi ei lleoli yn agos tuag at brif ffyrdd neu ardaloedd eraill lle mae galw uchel am EV. Am fwy o wybodaeth e-bostiwch gareth@ynnisirgar.org. Anfonwch fynegiad o ddiddordeb erbyn yr 22ain o Fawrth, er mi fydd ymatebion ar ôl y dyddiad hwn yn cael ei ystyried hefyd.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.