Kidwelly Town Council Logo
Menu
pagetitle

Ysgol Gyfun Y Strade, Llanelli

Ysgol Gyfun Y Strade is a mixed bilingual medium comprehensive school of well over 1000 pupils, catering for all abilities between the ages of 11 and 18. It was established in 1977 as a mixed Bilingual Comprehensive.  A unique school in Llanelli as it's the only Welsh comprehensive school in the area and the only school to have a Sixth Form.  Substantial developments have been made to the school buildings over the last few years.

Ffôn: 01554 745100
E-bost: swyddfa@strade.sirgar.sch.uk
Gwefan: http://www.ysgolystrade.org

Cyfeiriad / Lleoliad:
Ysgol Y Strade, Heol Sandy, Pwll, Llanelli SA15 4DL

Noder:
Tra gwneir pob ymgais i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a geir ar y dudalen hon, nid yw Cyngor Tref Cydweli yn cymryd cyfrifoldeb ar gyfer cyflawnder, cywirdeb neu fudd y wybodaeth a geir yma.

Ydych chi wedi sylwi ar gamgymeriad?
Rhowch wybod i ni:

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.