Kidwelly Town Council Logo
Menu
Bridge Street Kidwelly

About Kidwelly

Kidwelly is a town in Carmarthenshire, west Wales, approximately 10 miles west of Llanelli. The town of Kidwelly lies on the River Gwendraeth above Carmarthen Bay. Kidwelly is a coastal town, ideally situated as a centre for touring West Wales, the Pembrokeshire National Park, the Gower Peninsula & the Brecon Beacons. The area is a superb mix of rolling countryside, seashore and woodland - indeed it is totally microcosmic of the rest of Wales at its finest.

Kidwelly was established in approximately 1115 AD and received its Royal Charter from King Henry I.

The current population of Kidwelly is approximately 3,000 with some 30,000 tourists visiting annually.

The name 'Kidwelly' is thought to be very old. The earliest form of the name, 'Cetgueli', is recorded by the monk, Nennius, writing in the 9th century.

Kidwelly CastleThe town and castle were established by the invading Normans during the 12th century. A nearby field known as Maes Gwenllian is known as the location of a battle in 1136, in which Princess Gwenllian, sister of Owain Gwynedd, led her husband's troops into battle against a Norman army during his absence. She is believed to have been killed either during the battle or shortly afterwards. Although being an ancient town, Kidwelly grew significantly during the industrial revolution, as did many other towns in South Wales. The town was home to a large brickworks and tinworks. Little evidence now exists of such activities since the closure of the industrial works, with the exception of Kidwelly Industrial Museum.

Today, the town has adapted to cater for tourism and retail rather than dense industry. With historical attractions and beautiful countryside attractions include Kidwelly Castle, founded in 1106, a fourteenth century bridge and gate, the former quay (now a nature reserve), a Norman parish church, and an industrial museum.


 Ynghylch tref Cydweli


Tref yn Sir Gaerfyrddin yw Cydweli, tua 10 milltir i orllewin Llanelli. Mae’r dref yn eistedd ar lan y ddwy afon Gwendraeth (y Gwendraeth Fach a’r Gwendraeth Fawr) uwch Bae Caerfyrddin. Mae hi’n dref arfordirol sy’n ganolbwynt delfrydol ar gyfer teithio gorllewin Cymru, Parc Cenedlaethol Sir Benfro, Penrhyn Gwyr a Bannau’r Brycheiniog. Mae’r ardal yn gymysgedd gwych o gefn gwlad, glan môr a choetir – ac yn ficrocosm llawn o Gymru ar ei gorau.

Rhoddwyd Siarter i dref Cydweli tua 1115 OC gan y Brenin Harri’r 1af.

Poblogaeth gyfredol Cydweli yw tua 3,000 gyda rhyw 30,000 o dwristiaid yn ymweld yn flynyddol.

Credir bod enw ‘Cydweli’ yn un hynafol iawn. Ceir hyd i’r ffurf gynharaf o’r enw, 'Cetgueli', mewn cofnod gan y mynach Nennius yn y 9fed ganrif.

Sefydlwyd y dref a’r castell gan y Normaniaid a orchfygodd yr ardal yn ystod y 12fed ganrif. Maes Gwenllïan yw’r enw ar gae yn yr ardal sef lleoliad brwydr yn 1136, lle arweiniodd Y Dywysoges Gwenllïan, chwaer Owain Gwynedd filwyr ei gwr i ymrafael â’r fyddin Normanaidd yn ystod ei absenoldeb. Credir ei bod wedi ei dienyddio naill ai’n ystod y frwydr neu’n fuan wedi hynny. Er yn dref hynafol, tyfodd Cydweli yn sylweddol yn ystod y chwyldro diwydiannol fel nifer o drefi eraill yn ne Cymru. Bu’r dref yn gartref i waith brics a gwaith tunplat. Bychan yw’r dystiolaeth yn awr o’r gweithgarwch yma ers cau’r gweithfeydd gydag eithriad Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli.

Heddiw y mae’r dref wedi addasu ar gyfer twristiaeth ac adwerthu yn hytrach na diwydiant dwys. Gydag atyniadau hanesyddol a gwledig megis Castell Cydweli , a sefydlwyd yn 1106, pont ac iet o’r bedwaredd ganrif ar ddeg, yr hen gei (sy’n warchodfa natur yn awr), eglwys y plwyf Normanaidd ac amgueddfa ddiwydiannol.

 

Kidwelly Town Council
Hillfield Villas
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 4UL

Opening Times
Mon/Tue/Wed/Thu: 9am - 1pm
Friday: 9am - 12pm

Telephone: 01554 890203
Fax: 01554 891048
E-mail:

© Kidwelly Town Council 2017 - 2019. All other content is acknowledged as belonging to their respective owners