Kidwelly Town Council Logo
Menu

Kidwelly & Mynyddygarreg in Bloom

Meetings are held in Kidwelly Rugby Club at 7pm every third Wednesday of the Month. Everyone is welcome.

If you have any ideas or you are unable to attend a meeting please contact Jeanette Gilasbey on 01554 892729.

Flower box in Kidwelly

Looking for volunteers

The Kidwelly and Mynyddygarreg in Bloom committee have flower boxes dotted around the area. Chair of the committee, Councillor Jeanette Gilasbey, said that the group are looking for volunteers. If you're interested in helping the group, please get in touch with Cllr Gilasbey on 01554 892729.

Flower box Alstred Street

Co-operative Store Support Kidwelly and Mynyddygarreg in Bloom

Councillor Jeanette Gilasbey, Chair of the Kidwelly and Mynydygarreg in Bloom is delighted with the support provided by the Co-operative store recently. The store has donated compost and bedding plants to the committee. Councillor Gilasbey said "I am delighted with the Co-operative store's kind donation and the Kidwelly and Mynyddygarreg in Bloom committee is looking forward to working with them in the future."

Co-operative support Kidwelly and Mynyddygarreg in Bloom

 

Co-operative Store supporting Kidwelly & Mynyddygarreg in Bloom in 2017

Town & County Councillor Jeanette Gilasbey, Chair of Kidwelly & Mynyddygarreg in Bloom, has thanked the Co-operative store in Kidwelly for their support once again. Councillor Gilasbey said, "This year, Kidwelly Co-op have kindly donated bags of top soil and bark for use in areas across Kidwelly and Mynydd y Garreg. On behalf of everyone, I would like to express our gratitude towards their continued support which is greatly appreciated by everyone in the community."

Co-operative store Kidwelly supporting Kidwelly & Mynyddygarreg in Bloom

 

2018

Planting flowers and sowing seeds in Alstred Street

Alstred Street 2018

 

Flowers have been planted and wildflower seeds have been sown in Alstred Street, Kidwelly by County Councillor Jeanette Gilasbey. Other areas in Kidwelly & Mynyddygarreg will be sown with wildflower seeds by volunteers in the next few weeks.

 


Cydweli a Mynyddygarreg yn eu blodau

Cynhelir cyfarfodydd yng Nghlwb Rygbi Cydweli am 7 o’r gloch bob trydydd Mercher y mis. Mae croeso i bawb.
Os oes gennych unrhyw syniadau neu os ydych yn methu bod yn bresennol i gyfarfodydd cysylltwch â Jeanette Gilasbey drwy ffonio 01554 892729

Chwilio am wirfoddolwyr

Mae gan bwyllgor Cydweli a Mynyddygarreg yn eu Blodau flychau blodau o amgylch yr ardal. Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, y Cynghorydd Jeanette Gilasbey, bod y grŵp yn chwilio am wirfoddolwyr. Os oes diddordeb gennych roi cymorth i’r grŵp, cysylltwch â’r Cyng. Gilasbey ar 01554 892729.

Siop y Co-operative yn cefnogi Cydweli a Mynyddygarreg yn eu blodau

Mae Cadeirydd Cydweli a Mynyddygarreg yn ei blodau, y Cynghorydd Jeanette Gilasbey, wrth ei bodd gyda’r gefnogaeth a roddwyd iddynt yn ddiweddar gan y siop Co-operative. Mae’r siop wedi rhoi compost a phlanhigion i’w plannu allan i’r pwyllgor. Dywedodd y Cynghorydd Gilasbey "Rwyf wrth fy modd gyda rhodd garedig y siop Co-operative i bwyllgor Cydweli a Mynyddygarreg yn eu Blodau ac edrychwn ymlaen at gydweithio yn y dyfodol."

Siop y Co-operative yn cefnogi Cydweli a Mynyddygarreg yn eu blodau yn 2017

Mae’r Cynghorydd Tref a Sir, Jeanette Gilasbey, Cadeirydd Cydweli a Mynyddygarreg yn eu Blodau wedi diolch i siop y Co-operative yng Nghydweli am eu cefnogaeth unwaith eto eleni. Dywedodd y Cynghorydd Gilasbey, "Eleni, mae Co-op Cydweli wedi rhoi bagiau o bridd a rhisgl i’w defnyddio mewn mannau ar draws Cydweli a Mynydd y Garreg. Ar ran pawb, hoffem estyn ein diolch i’w cefnogaeth barhaus sy’n cael ei werthfawrogi gan y gymuned gyfan."

 

2018

Plannu blodau a hau hadau

Mae blodau wedi eu plannu a hadau blodau gwyllt wedi'u hau yn Heol Ystrad, Cydweli gan y Cynghorydd Sir Jeanette Gilasbey. Bydd mannau eraill yng Nghydweli a Mynyddygarreg yn cael hadau blodau gwyllt wedi eu hau yn yr wythnosau nesaf.

 

Kidwelly Town Council
Hillfield Villas
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 4UL

Opening Times
Mon/Tue/Wed/Thu: 9am - 1pm
Friday: 9am - 12pm

Telephone: 01554 890203
Fax: 01554 891048
E-mail:

© Kidwelly Town Council 2017 - 2019. All other content is acknowledged as belonging to their respective owners