Kidwelly Town Council Logo
Menu
Cydweli Castle lit up in red to celebrate Wales' Euro 2016 sucess

Getting Here

Road

Kidwelly is connected to Llanelli and Carmarthen by the A484 road.

Bus/Coach

There are local buses running through Kidwelly, linking the town with Llanelli and Carmarthen, with a main stop in the town centre. There is a Coach Park located in the town centre.

Rail

Kidwelly railway station is on the West Wales Line. Westbound services from Kidwelly terminate at Carmarthen or Pembroke Dock, with less frequent direct services to Fishguard and Milford Haven. Eastbound services terminate at Swansea railway station or Cardiff Central, with less frequent direct services to Manchester Piccadilly and London Paddington.

Cycling

Kidwelly is connected to the National Cycle Network along the coast from the east and west by NCR 4. The cycle path runs directly through the town centre.

Air

Pembrey Airport is approximately 3 miles (4.8 km) east of Kidwelly. The nearest airport with domestic and international scheduled flights is Cardiff International Airport.

Walking

There are numerous public footpaths and bridleways in Kidwelly and Mynydd-y- Garreg, including Glan yr Afon, just behind the Wesleyan Chapel (Trinity Methodist Church) on the Bridge and Summer Way (Maes yr Haf) off Water Street.

As part of a project in collaboration with The Valleys Regional Park and Carmarthenshire County Council, Ridler | Webster were commissioned to create a walking pack for Kidwelly.

Please click on the following links to view:


Cyrraedd Yma

 

Heol fawr

Cysylltir Cydweli gyda Llanelli a Chaerfyrddin gyda Ffordd yr A484.

Bws

Mae bysiau lleol yn teithio drwy Gydweli yn cysylltu’r dref gyda Llanelli a Chaerfyrddin, gyda’r prif arhosfan yng nghanol y dref.

Rheilffordd

Mae rheilffordd Cydweli ar linell gorllewin Cymru. Mae gwasanaethau sy’n mynd i gyfeiriad y gorllewin o Gydweli yn terfynu yng Nghaerfyrddin neu yn Noc Penfro, gyda gwasanaethau uniongyrchol llai arferol i Abergwaun ac Aberdaugleddau. Mae gwasanaethau i gyfeiriad y dwyrain yn terfynu yng ngorsaf rheilffordd Abertawe neu Gaerdydd (Canolog), gyda gwasanaethau uniongyrchol llai arferol i Fanceinion (Manchester Piccadilly) a Llundain (London Paddington).

Beicio

Cysylltir Cydweli gyda Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ar hyd yr arfordir gyda llwybr RhBC 4. Mae’r llwybr beicio yn rhedeg drwy ganol y dref.

Awyren

Mae Maes Awyr Pen-bre rhyw 3 milltir (4.8km) I’r dwyrain o Gydweli. Y maes awyr agosaf sy’n cynnig hediadau domestig a rhyngwladol yw Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd.

Cerdded

Mae nifer o lwybrau cyhoeddus a llwybrau ceffyl yng Nghydweli a Mynydd y Garreg, gan gynnwys Glan yr Afon, tu cefn i’r Capel Wesleaidd (Eglwys Fethodistaidd Trinity) ar y bont a Maes yr Haf yn Heol Ddŵr.

Fel rhan o brosiect ar y cyd gyda Pharc Rhanbarthol y Cymoedd a Chyngor Sir Gâr, comisiynwyd Ridler | Webster i greu pecyn o daflenni i gerddwyr o amgylch Cydweli.

Cliciwch ar y dolenni canlynol i gael gweld:

Kidwelly Town Council
Hillfield Villas
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 4UL

Opening Times
Mon/Tue/Wed/Thu: 9am - 1pm
Friday: 9am - 12pm

Telephone: 01554 890203
Fax: 01554 891048
E-mail:

© Kidwelly Town Council 2017 - 2019. All other content is acknowledged as belonging to their respective owners