Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Button - About Kidwelly
Button - Your Councillors
Button - Council Serives
 Button - Latest News
Button - Directory of Kidwelly

Coronafeirws Newydd COVID-19

Yn sgil clefyd pandemig y Coronafeirws a chanllawiau’r Llywodraeth mae swyddfeydd Cyngor Tref Cydweli ar gau i’r cyhoedd nes clywir yn wahanol.
Gallwch gysylltu gyda staff drwy e-bost: towncouncil@kidwelly.gov.uk

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dlynwch y ddolen yma ar gyfer newyddion Cyngor Sir Gâr sy'n cynnwys cyngor a chanllawiau i drigolion lleol

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen gwybodaeth a chymorth a grëwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Dilynwch y ddolen yma er mwyn gweld y busnesau a’r mudiadau sy’n cefnogi pobl yng Nghydweli gyda hanfodion a chludiant nwyddau

Kidwelly Town Mayor
Neges oddi wrth y Maer

Cyngor Tref Cydweli yw'r cyngor cymuned ar gyfer tref Cydweli a phentref Mynydd-y-Garreg. Mae'r wefan hon yn cynnig cip olwg ar yr hyn sydd i'w weld a'i wneud yn yr ardal yn ogystal â'r llefydd gellir aros yng Nghydweli a'r cyffiniau....Darllen rhagor

CROESO

Tref yn Sir Gaerfyrddin yw Cydweli, tua 10 milltir i orllewin Llanelli. Mae’r dref yn eistedd ar lan y ddwy afon Gwendraeth (y Gwendraeth Fach a’r Gwendraeth Fawr) uwch Bae Caerfyrddin. Mae hi’n dref arfordirol sy’n ganolbwynt delfrydol ar gyfer teithio gorllewin Cymru, Parc Cenedlaethol Sir Benfro, Penrhyn Gwyr a Bannau’r Brycheiniog. Mae’r ardal yn gymysgedd gwych o gefn gwlad, glan môr a choetir – ac yn ficrocosm llawn o Gymru ar ei gorau.

Heddiw y mae’r dref wedi addasu ar gyfer twristiaeth ac adwerthu yn hytrach na diwydiant dwys, gydag atyniadau hanesyddol a gwledig megis Castell Cydweli, ac Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.