Kidwelly Town Council Logo
Menu
Button - About Kidwelly
Button - Your Councillors
Button - Council Serives
 Button - Latest News
Button - Directory of Kidwelly
Kidwelly Town Mayor
MESSAGE FROM THE MAYOR

Kidwelly Town Council is the local community council for the town of Kidwelly and the village of Mynyddygarreg. This website offers a glimpse into what there is to see and do and where to stay in Kidwelly...Read More

WELCOME

Kidwelly is a town in Carmarthenshire, west Wales, approximately 10 miles west of Llanelli. The town of Kidwelly lies on the River Gwendraeth above Carmarthen Bay. Kidwelly is a coastal town, ideally situated as a centre for touring West Wales, the Pembrokeshire National Park, the Gower Peninsula & the Brecon Beacons. The area is a superb mix of rolling countryside, seashore and woodland - indeed it is totally microcosmic of the rest of Wales at its finest.

Today, the town has adapted to cater for tourism and retail rather than dense industry, with historical attractions and beautiful countryside attractions including Kidwelly Castle and Kidwelly Industrial Museum.


CROESO

Tref yn Sir Gaerfyrddin yw Cydweli, tua 10 milltir i orllewin Llanelli. Mae’r dref yn eistedd ar lan y ddwy afon Gwendraeth (y Gwendraeth Fach a’r Gwendraeth Fawr) uwch Bae Caerfyrddin. Mae hi’n dref arfordirol sy’n ganolbwynt delfrydol ar gyfer teithio gorllewin Cymru, Parc Cenedlaethol Sir Benfro, Penrhyn Gwyr a Bannau’r Brycheiniog. Mae’r ardal yn gymysgedd gwych o gefn gwlad, glan môr a choetir – ac yn ficrocosm llawn o Gymru ar ei gorau.

Heddiw y mae’r dref wedi addasu ar gyfer twristiaeth ac adwerthu yn hytrach na diwydiant dwys, gydag atyniadau hanesyddol a gwledig megis Castell Cydweli, ac Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli.

Kidwelly Town Council
Hillfield Villas
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 4UL

Opening Times
Mon/Tue/Wed/Thu: 9am - 1pm
Friday: 9am - 12pm

Telephone: 01554 890203
Fax: 01554 891048
E-mail:

© Kidwelly Town Council 2017 - 2019. All other content is acknowledged as belonging to their respective owners