Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mynyddygarreg Library

Carmarthenshire County Council has a new library service for rural areas.  To view a timetable for the mobile library, please click here.

It will visit Mynydd-y-Garreg between 11.30am and 12.30pm every Wednesday.

 

Llyfrgell Mynyddygarreg

 

Mae gan Gyngor Sir Gaerfyrddin wasanaeth llyfrgelloedd newydd ar gyfer ardaloedd gwledig.  I weld amserlen y llyfrgell deithiol, cliciwch fan hyn.

Bydd y llyfrgell yn ymweld â Mynydd-y-Garreg rhwng 11.30am a 12.30pm bob dydd Mercher.

Kidwelly Town Council
Hillfield Villas
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 4UL

Opening Times
Mon/Tue/Wed/Thu: 9.15am - 1.15pm

Telephone: 01554 890203
Fax: 01554 891048
E-mail:

© Kidwelly Town Council 2017 - 2022. All other content is acknowledged as belonging to their respective owners