Kidwelly Town Council Logo
Menu
pagetitle

Addysg Seren Education Ltd

We’re a bilingual supply Teaching Agency based in Kidwelly, providing schools across South Wales with supply cover from Teachers, Teaching Assistants, Admin etc.

Ffôn: 01554 705065
E-bost: rhiannon@addysgsereneducation.co.uk
Gwefan: http://www.addysgsereneducation.co.uk

Cyfeiriad / Lleoliad:
9 Alstred Street, Kidwelly, Carmarthenshire SA17 4TN

Noder:
Tra gwneir pob ymgais i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a geir ar y dudalen hon, nid yw Cyngor Tref Cydweli yn cymryd cyfrifoldeb ar gyfer cyflawnder, cywirdeb neu fudd y wybodaeth a geir yma.

Ydych chi wedi sylwi ar gamgymeriad?
Rhowch wybod i ni:

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.