Kidwelly Town Council Logo
Menu
Button - About Kidwelly
Button - Your Councillors
Button - Council Serives
 Button - Latest News
Button - Directory of Kidwelly

HYSBYSIADAU

YN SGIL PRINDER STAFF, BYDD Y SWYDDFA AR GAU BOB DYDD GWENER O HYN YMLAEN.

EFALLAI Y BYDD OEDI CYN DELIO AG YMHOLIADAU.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn gweld ceisiadau cynllunio cyfredol ardal etholiadol Cydweli.

Kidwelly Town Mayor
Neges oddi wrth y Maer

Mae hi'n anrhydedd i wasanaethu'r gymuned fel maer y dref ar gyfer 2022 - 2023...Darllen rhagor

CROESO

Tref yn Sir Gaerfyrddin yw Cydweli, tua 10 milltir i orllewin Llanelli. Mae’r dref yn eistedd ar lan y ddwy afon Gwendraeth (y Gwendraeth Fach a’r Gwendraeth Fawr) uwch Bae Caerfyrddin. Mae hi’n dref arfordirol sy’n ganolbwynt delfrydol ar gyfer teithio gorllewin Cymru, Parc Cenedlaethol Sir Benfro, Penrhyn Gwyr a Bannau’r Brycheiniog. Mae’r ardal yn gymysgedd gwych o gefn gwlad, glan môr a choetir – ac yn ficrocosm llawn o Gymru ar ei gorau.

Heddiw y mae’r dref wedi addasu ar gyfer twristiaeth ac adwerthu yn hytrach na diwydiant dwys, gydag atyniadau hanesyddol a gwledig megis Castell Cydweli, ac Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.