Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Button - About Kidwelly
Button - Your Councillors
Button - Council Serives
 Button - Latest News
Button - Directory of Kidwelly

HYSBYSIADAU

Yn sgil clefyd pandemig y Coronafeirws a chanllawiau’r Llywodraeth mae swyddfeydd Cyngor Tref Cydweli ar gau i’r cyhoedd nes clywir yn wahanol.
Gallwch gysylltu gyda staff drwy e-bost: towncouncil@kidwelly.gov.uk
Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen gwybodaeth bellach gan gynnwys dolenni cyrff cyhoeddus a gwasanaethau lleol.


MAE 5 SEDD WAG AR Y CYNGOR. OS YDYCH AM WNEUD GWAHANIAETH I'CH CYMUNED, YSTYRIWCH WNEUD CAIS

Os ydych eisiau cysylltu gyda Chynghorydd Sir Cydweli, dilynwch y ddolen hon er mwyn cael gafael ar fanylion cyswllt y Cyng. Jeanette Gilasbey

Dilynwch y ddolen hon er mwyn gweld ceisiadau cynllunio cyfredol ardal etholiadol Cydweli.

 

Kidwelly Town Mayor
Neges oddi wrth y Maer

Hon fydd fy mhumed flwyddyn fel cynghorydd ar Gyngor Tref Cydweli yn cynrychioli cymunedau Cydweli a Mynyddygarreg......Darllen rhagor

CROESO

Tref yn Sir Gaerfyrddin yw Cydweli, tua 10 milltir i orllewin Llanelli. Mae’r dref yn eistedd ar lan y ddwy afon Gwendraeth (y Gwendraeth Fach a’r Gwendraeth Fawr) uwch Bae Caerfyrddin. Mae hi’n dref arfordirol sy’n ganolbwynt delfrydol ar gyfer teithio gorllewin Cymru, Parc Cenedlaethol Sir Benfro, Penrhyn Gwyr a Bannau’r Brycheiniog. Mae’r ardal yn gymysgedd gwych o gefn gwlad, glan môr a choetir – ac yn ficrocosm llawn o Gymru ar ei gorau.

Heddiw y mae’r dref wedi addasu ar gyfer twristiaeth ac adwerthu yn hytrach na diwydiant dwys, gydag atyniadau hanesyddol a gwledig megis Castell Cydweli, ac Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.