Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Materion Lleol

24ain Mehefin 2022 Ceisiadau Cynllunio (Cydweli)
Yma cewch fanylion ynghylch ceisiadau cynllunio a gyflwynwyd yn Ward Etholiadol Cydweli

Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli - ar gau ar gyfer cynnal arolwg
Diweddariad o'r sefyllfa bresennol

Amserlen newydd ar gyfer bws Cydweli, Gwasanaeth 198
Mae bws Cydweli, gwasanaeth 198 gydag amserlen newydd o Ionawr 6ed 2020

Angen Gwirfoddolwyr ar gyfer Ceir Cefn Gwlad
Mae Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol Sir Gaerfyrddin yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer Ceir Cefn Gwlad

Costau Cynghorwyr 2021 - 2022
Treuliau Cynghorwyr ar draul pwrs Cyngor Tref Cydweli ar gyfer y flwyddyn 2021-22

Cylchlythyr Hydref 2020
Cylchlythyr Cyngor Tref Cydweli Hydref 2020

Cyngor ynghylch Credyd Pensiwn oddi wrth Gomisiynydd Pobl Hyn Cymru

Cystadleuaeth Cydweli a Mynydd-y-Garreg yn eu blodau 2022
Bydd y gystadleuaeth flynyddol yn cael ei beirniadu ar ddydd Sadwrn, Gorffennaf 30ain 2022

Gwasanaeth Llyfrgell ar gyfer ardaloedd gwledig
Mae gwasanaeth llyfrgelloedd gwledig Cyngor Sir Gaerfyrddin yn ymweld gyda Mynydd-y-Garreg ar ddydd Mercher

Gwiberod

Hwb Codi Sbwriel
Mae Cyngor Tref Cydweli yn Hwb Codi Sbwriel gyda Cadwch Gymru'n Daclus, fel rhan o brosiect Caru Cymru

Llyfrgell Cydweli
Bob prynhawn dydd Mercher yng Nghanolfan Tywysoges Gwenllian, Cydweli

Tudalen wybodaeth Coronafeirws
Tudalen gyda gwybodaeth a fu ar dudalen flaen y wefan

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.