Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Digwyddiadau Lleol

Gwyl Gwen Gwen 2022
Dyddiad: Awst 13eg a'r 14eg 2022
Gŵyl gerddorol a chelfyddydol a gynhelir ar benwythnos Awst 13eg a 14eg 2022 yng Nghydweli

Arddangosfa gelf Eglwys Fethodistaidd Trinity 2022
Dyddiad: Gorffennaf 23ain - Awst 6ed 2022
Am bythefnos bydd arddangosfa gelf flynyddol Eglwys Fethodistaidd Trinity yn cael ei chynnal o'r agoriad swyddogol sydd fore dydd Sadwrn, Gorffennaf 23ain am 11:00 y bore

Diwrnod Agored Cymdeithas Rhandiroedd Cydweli + Gwobrau Cydweli yn ei Blodau 2022
Dyddiad: Awst 6ed 2022
Bydd Cymdiethas Rhandiroedd Cydweli yn cynnal ei Diwrnod Agored blynyddol ddydd Sadwrn Awst 6ed 2022 am 2:00 y prynhawn. Am 3:00 y prynhawn cynhelir seremoni wobrwyo Cydweli yn ei Blodau 2022

Gwyl Fwyd a Chwrw
Dyddiad: Medi 17eg 2022
Yn Neuadd Mynyddygarreg o 3:00 y prynhawn nes yr hwyr.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.