Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Digwyddiadau Lleol

Gwasanaeth Garolau yn Eglwys Sant Teilo, Mynyddygarreg
Dyddiad: Rhagfyr 11eg 2022
Am 6:00 yr hwyr ar nos Sul Rhagfyr 11eg

Marchnad Cydweli - Rhagfyr 3ydd
Dyddiad: Rhagfyr 3ydd 2022
Cynhelir Marchnad Nadolig Cydweli ddydd Sadwrn Rhagfyr 3ydd rhwng 9 a 2 yng Nghanolfan Tywysoges Gwenllian

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.