Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Digwyddiadau Lleol

Cymhorthfa'r Cynghorydd Sir
Dyddiad: 2021
Yn sgil y pandemig COVID-19 cyfredol, ni fydd Cymorthfeydd y Cynghorydd Sir yn cael eu cynnal nes clywir yn wahanol, ond os ydych chi'n dymuno trafod mater gyda'r Cynghorydd Sir, dilynwch y ddolen hon i gael manylion cyswllt y Cynghorydd Gilasbey.

Noson Goleuo'r Dref 2021
Dyddiad: Tachwedd 25ain 2021
Bydd Goleuadau'r nadolig yn cael eu cynnau nos Iau am 6:00 yr hwyr

Gwasanaeth Gwaed Cymru - Clinig Rhoi Gwaed, Cydweli 26/11/2021
Dyddiad: Tachwedd 26ain 2021
Mi fydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cynnal Clinig Rhoi Gwaed yn Neuadd Canolfan Tywysoges Gwenllian, Cydweli 26/11/2021

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.