Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Digwyddiadau Lleol

Clinigau Rhoi Gwaed Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Sir Gaerfyrddin HYDREF
Dyddiad: Hydref 5ed; Hydref 29ain a'r 30ain 2020
Manylion ynghylch clinigau rhoi gwaed Gwasanaeth Gwaed Cymru fis Hydref

Clinigau Rhoi Gwaed Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Sir Gaerfyrddin TACHWEDD 2020
Dyddiad: Tachwedd 3ydd; 12fed a'r 13eg; 16eg a'r 17eg; 23ain a'r 24ain 2020
Dyddiadau a lleoiliadau clinigau rhoi gwaed gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Sir Gaerfyrddin yn ystod Tachwedd 2020

Cymhorthfa'r Cynghorydd Sir Hydref 31ain 2020
Dyddiad: Hydref 31ain 2020
Ni fydd y Cynghorydd Jeanette Gilasbey yn cynnal cymhorthfa nes clywir yn wahanol ond mae croeso i chi gysylltu gyda hi er mwyn trafod materion

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.