Kidwelly Town Council Logo
Menu
pagetitle

Image: https://www.kidwellyfarmcottages.co.uk/

Gwely a Brecwast Fferm Penlan Isaf

Mae gan fusnes Kidwelly Farm Cottages lety hunanarlwyo mewn 'sgubor wedi ei adnewyddu sef Y Felin, sy'n cysgu deg; glampio yn y pabelli moethus Red Kite a Merlin; caban bugail unigryw o'r enw Big Cwtch; a ffermdy traddodiadol sy'n cynnig llety gwely a brecwast mewn dwy ystafell.

Fe'i lleolir ar fferm Penlan Isaf, sydd uwchben tref hynafol Cydweli gyda golygfeydd hyfryd o'r castell a'r eglwys. Mae golygfeydd godidog o'r môr a chefn gwlad a llwybrau cerdded o amgylch y fferm gan gynnwys un sy'n eich tywys i lawr at y castell a'r dref.

Ffôn: 01554 890 266
E-bost: KidwellyFarmCottages@live.co.uk
Gwefan: https://www.kidwellyfarmcottages.co.uk/

Cyfeiriad / Lleoliad:
Penlan Isaf, Cydweli, Sir Gaerfyrddin SA17 5JR

Noder:
Tra gwneir pob ymgais i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a geir ar y dudalen hon, nid yw Cyngor Tref Cydweli yn cymryd cyfrifoldeb ar gyfer cyflawnder, cywirdeb neu fudd y wybodaeth a geir yma.

Ydych chi wedi sylwi ar gamgymeriad?
Rhowch wybod i ni:

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.