Kidwelly Town Council Logo
Menu

Cyfarfod Llawn y Cyngor

Mae Cyfarfodydd Llawn y Cyngor yn ymwneud â materion cyffredinol ynghylch gwaith y Cyngor. Mae gweithredoedd a gweithgareddau'r Pwyllgor yn rhwym at ofynion Rheolau Sefydlog a Rheoliadau Ariannol Cyngor Tref Cydweli, oni bai y penderfynir fel arall gan y Cyngor Tref.

1. Materion a benderfynir gan Gyfarfod Llawn y Cyngor

  • Apwyntio Maer y Dref
  • Cadarnhau apwyntio (neu ddiswyddo) y Swyddog Priodol a'r swyddog Rheoli Ariannol
  • Pennu a chyhoeddi’r presept
  • Benthyca arian
  • Cymeradwyo Cyfrifon Diwedd y Flwyddyn a'r Adroddiad Blynyddol
  • Apwyntio archwilydd mewnol
  • Diwygio'r Rheolau Sefydlog a'r Rheoliadau Ariannol
  • Apwyntio neu enwebu personau i lenwi swyddi gwag ar gyrff allanol
  • Apwyntio Pwyllgorau
  • Ystyried deddfwriaeth a'i oblygiadau ar waith Cyngor Tref Cydweli

Cliciwch ar y dolenni isod ar gyfer agendâu a chofnodion. (.PDF format)

Agenda

Dogfennau / Cofnodion diweddar (Saesneg yn unig)

Dogfennau / Cofnodion o'r Archif (Saesneg yn unig)

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.