Kidwelly Town Council Logo
Menu

Cymdeithas Efeillio Cydweli

Mae'r Gymdeithas yn hyrwyddo meithrin dealltwriaeth a pharch tuag at wahanol ddiwylliannau ac ieithoedd drwy ddigwyddiadau ac ymweliadau. Mae'n ymroddedig at ddatblygu ymweliadau cyfnewid rhwng trigolion Cydweli a'i gefeilldref St Jacut de la mer, ar gyfer budd economaidd a chymdeithasol y naill a'r llall.

Aelodaeth: Croesawa'r Gymdeithas Efeillio aelodau newydd. Os hoffech ymuno, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â'r ysgrifennydd. Mae ceisiadau aelodaeth yn ddibynnol ar gymeradwyaeth y pwyllgor gwaith.

Cysylltiadau allweddol:
Polly Seton, Cadeirydd setonpolly@gmail.com
Val Newton, Ysgrifennydd valerienewton6@gmail.com

Noder:
Tra gwneir pob ymgais i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a geir ar y dudalen hon, nid yw Cyngor Tref Cydweli yn cymryd cyfrifoldeb ar gyfer cyflawnder, cywirdeb neu fudd y wybodaeth a geir yma.

Ydych chi wedi sylwi ar gamgymeriad?
Rhowch wybod i ni:

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.