Kidwelly Town Council Logo
Menu
pagetitle

Image: © Copyright Jaggery and licensed for reuse under the Creative Commons Licence

Glan yr Afon a'r Lladd-dy

Pan fu'r lladd-dy mewn defnydd, morfa fyddai'r ardal a adweinir yn awr fel y Warchodfa Natur yng Nglan yr Afon. Mae adroddiad a wnaed gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn nodi bod nodweddion unigryw yn perthyn i'r adeilad, nad oedd i'w gweld mewn unrhyw strwythur adeilad arall yn ne Cymru.

Fel rhan o brosiect ar y cyd gyda Pharc Rhanbarthol y Cymoedd a Chyngor Sir Gâr, comisiynwyd Ridler | Webster i greu pecyn o daflenni i gerddwyr o amgylch Cydweli.

Dilynwch y dolenni canlynol i gael gweld:

Cyfeiriad / Lleoliad:
Bridge Street Kidwelly

Noder:
Tra gwneir pob ymgais i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a geir ar y dudalen hon, nid yw Cyngor Tref Cydweli yn cymryd cyfrifoldeb ar gyfer cyflawnder, cywirdeb neu fudd y wybodaeth a geir yma.

Ydych chi wedi sylwi ar gamgymeriad?
Rhowch wybod i ni:

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.