Kidwelly Town Council Logo
Menu
pagetitle

Kidwelly School of Motoring

Patient female Approved Driving Instructor. Specialises in nervous pupils. Also provides Pass Plus Course to those recently passing their driving test. The local instructor for local people.

Ffôn: 01554 891032
Symudol: 07932 327358

Cyfeiriad / Lleoliad:
28 Horeb Road Mynyddygarreg Kidwelly Carmarthenshire SA17 4PB

Noder:
Tra gwneir pob ymgais i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a geir ar y dudalen hon, nid yw Cyngor Tref Cydweli yn cymryd cyfrifoldeb ar gyfer cyflawnder, cywirdeb neu fudd y wybodaeth a geir yma.

Ydych chi wedi sylwi ar gamgymeriad?
Rhowch wybod i ni:

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.