Kidwelly Town Council Logo
Menu
pagetitle

Image: Cyngor Sir Gaerfyrddin

Parc Gwledig Pen-bre a thraeth Cefn Sidan

Parc Gwledig Pen-bre yw un o'r prif atyniadau i ymwelwyr yng Nghymru, gan gynnig cyfuniad unigryw o'r arfordir a chefn gwlad.

Lleolir Parc Gwledig Pen-bre ar ffordd yr A484 rhwng Llanelli a Chaerfyrddin, rhyw hanner awr o siwrnai o Gyffordd 48 (M4). Mae'r parc mewn 500 erw o goetir, sydd ar hyd wyth milltir o draeth euraidd. Popeth sydd ei angen i chi gael diwrnod perffaith allan gyda'r teulu, penwythnos mewn pabell, neu wyliau mewn llecyn dymunol dros ben. Cefn Sidan oedd y traeth cyntaf yng Nghymru i ennill gwobr y faner las, ac mae'n ymfalchïo dros 8 milltir o draeth tywodlyd.

Ffôn: 01554 742368
Gwefan: http://www.parcgwledigpenbre.cymru/

Cyfeiriad / Lleoliad:
Penbre, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA16 0EJ

Noder:
Tra gwneir pob ymgais i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a geir ar y dudalen hon, nid yw Cyngor Tref Cydweli yn cymryd cyfrifoldeb ar gyfer cyflawnder, cywirdeb neu fudd y wybodaeth a geir yma.

Ydych chi wedi sylwi ar gamgymeriad?
Rhowch wybod i ni:

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.