Kidwelly Town Council Logo
Menu
pagetitle

Image: Jaggery (o'r wefan geograph.org.uk)

Siloam - Capel y Bedyddwyr

Fe'i hadeiladwyd yn 1821 a'i hailadeiladwyd yn 1892, yn null Romanésg o'r math mynediad talcen, i ddyluniad y pensaer George Morgan o Gaerfyrddin (Gwybodaeth o wefan Coflein, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru).

Gwefan: http://www.buw.org.uk/cy/

Cyfeiriad / Lleoliad:
Siloam, Stryd Newydd a Heol y Castell, Cydweli SA17 5DQ

Noder:
Tra gwneir pob ymgais i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a geir ar y dudalen hon, nid yw Cyngor Tref Cydweli yn cymryd cyfrifoldeb ar gyfer cyflawnder, cywirdeb neu fudd y wybodaeth a geir yma.

Ydych chi wedi sylwi ar gamgymeriad?
Rhowch wybod i ni:

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.