Kidwelly Town Council Logo
Menu

Ysgol Gymraeg Gwenllian

School objectives

  • To give each child the opportunity to develop to his full potential through experiencing a variety of interesting and relevant experiences.
  • To assist each child to live and work with others and to develop into a confident, well-balanced and responsible member of a bilingual society.
  • To instill in each child self-respect and respect towards others.
  • To develop in each child positive attitudes and steadfast values.
  • To ensure each child is is introduced to his Welsh heritage and that the environment is appreciated.
  • To develop basic skills of oracy, literacy and numeracy in the context of stimulating the children's search for knowledge, their imagination and their interest.
  • To assist each child to develop an enquiring mind, the ability to reason and to solve problems so that he can adapt to an ever changing world. 
  • To assist each child to grow in his knowledge and in the desire to seek more knowledge and experiences during his life.

 

Ffôn: 01554 890523
Gwefan: http://www.gwenllian.amdro.org.uk/Pages/default.aspx

Cyfeiriad / Lleoliad:
Station Road, Kidwelly

Noder:
Tra gwneir pob ymgais i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a geir ar y dudalen hon, nid yw Cyngor Tref Cydweli yn cymryd cyfrifoldeb ar gyfer cyflawnder, cywirdeb neu fudd y wybodaeth a geir yma.

Ydych chi wedi sylwi ar gamgymeriad?
Rhowch wybod i ni:

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.